Kreirano idejno rješenje za potpunu rekonstrukciju trolejbuskog depoa

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo kreiralo je idejno rješenje za potpunu rekonstrukciju trolejbuskog depoa. Trenutno stanje je izuzetno loše zbog višedecenijskog zanemarivanja ovog depoa.

“Pokrenuli smo pozitivne promjene u javnom prevozu, nabavljamo nova vozila i ne smijemo se dovesti u situaciju da za par godina nemamo mogućnost održavanja i parkiranja trolejbusa. Na trenutnom depou postoje oštećenja još iz 90-ih godina, vladao je potpuni nemar, a mi našim građanima moramo obezbijediti funkcionalnost”, izjavio je ministar Šteta.

Funkcionalnost bi podrazumijevala potpunu rekonstrukciju trolejbuskog depoa, opremljenog modernom opremom za održavanje i pranje vozila, obnovu svih oštećenih dijelova, te natkrivene garaže, iznad kojih bi se nalazili sportski tereni, kako bi lokacija bila iskorištena i za društveni sadržaj.

Trolejbuski depo je izgrađen 1983. na trenutnoj lokaciji. Po ovom idejnom rješenju, depo bi ostao na postojećoj lokaciji.

Da bi se ovaj projekt realizovao, potrebno je da se izmijeni i dopuni regulacioni plan i na ovoj lokaciji zadrži depo, te će značajnu ulogu za početak realizacije ovog projekta veliku ulogu imati Općina Novi Grad i Zavod za planiranje KS, s kojima će Ministarstvo saobraćaja u narednom periodu obaviti niz sastanaka.

Radio AS

One thought on “Kreirano idejno rješenje za potpunu rekonstrukciju trolejbuskog depoa

Comments are closed.