KS: Danas isplata dječijih dodataka, te porodiljskih i ostalih naknada

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata februarskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 5.103.106,97 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 11.962 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Radio AS