KS: I tokom ove godine pomoć boračkoj populaciji u vidu prehrambenih proizvoda

U okviru realizacije programa otkupa poljoprivrednih viškova i njihove distribucije krajnjim korisnicima, Ministarstvo za boračka pitanja i Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo danas su potvrdili da će otkupljeni krompir biti distribuiran za više od 800 pripadnika boračke populacije.

U komunikaciji sa predstavnicima boračke populacije, naglašeno je da je ovo samo jedna od aktivnosti resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo kada je u pitanju pomoć boračkoj populaciji naročito u uslovima kada je na tržištu značajan rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, a što utiče na povećanje ukupnih troškova života.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović i direktorica Direkcije za robne rezerve KS Jelena Pekić su naglasili da je tokom 2021. godine distribuirano 3.000 paketa prehrambenih proizvoda i higijene prema boračkoj populaciji, te da će date aktivnosti biti nastavljene i u ovoj godini, saopšteno je iz Direkcije za robne rezerve KS. 

Radio AS