Uređene obale rijeke Miljacke, od Bentbaše do ušća Mošćanice

Obale i korito rijeke Miljacke, od Bentbaše do ušća Mošćanice na Darivi, u dužini od 1.400 metara očišćeni su od šiblja i niskog rastinja, trave i otpada, a urađeno je i okresivanje grana uz riječno korito, te uklonjen nataloženi mulj i otpad iz korita rijeke.

Na ovaj način omogućeni su puno bolji uslovi za sve posjetioce popularnog šetališta Aleja ambasadora, šetače, kao i izletnike uz Miljacku, te korištenje postavljenog mobilijara.

Na ovom izletištu posjetiocima je u ponudi i moderno igralište

“Park prijateljstva” na Darivi koje pored dječijeg mobilijara sadrži i sprave za fitness, te sprave za djecu s posebnim potrebama.

“Naš je cilj da od ove lokacije napravimo prepoznatljivo mjesto za posjetu i odmor naših građana, ali i mjesto koje će posjećivati turisti. Lokacija je jedinstvena po tome što na samo pet minuta od samog centra grada, imate prirodne ljepote i mjesto za odmor. To čini šetalište od Bentbaše do Kozije ćuprije jedinstvenim u odnosu na sve druge,” izjavio je načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.

“Uložili smo značajna sredstva u uređenje šetališta u prethodnim godinama, a i ubuduće ćemo raditi na obogaćivanju novim sadržajima. Čišćenje obala i korita rijeke doprinijelo je ne samo ljepšem izgledu, nego će spriječiti i eventualno izljevanje rijeke iz korita u slučaju padavina i poplava, te je ovo preventivno djelovanje,” poručio je načelnik Hadžibajrić.

Uložena značajna sredstva u uređenje lokaliteta

Općina Stari Grad Sarajevo je zajedno sa partnerima u proteklom periodu uložila više od 700.000 KM u ovaj lokalitet. Igralište ‘Park prijateljstva’ sagrađeno je u saradnji sa Ambasadom Švedske u BiH i koštalo je 180.000 KM, a vrlo brzo je postalo nezaobilazno mjesto okupljanja porodica sa djecom, ali i svih drugih. Kompletna dionica, od Bentbaše do Kozije ćuprije pokrivena je modernom LED rasvjetom, a šetalište je pokriveno i video nadzorom.

Krajem prošle godine, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajevo, urađena je sanacija lokalne saobraćajnice Dariva-Kozija ćuprija u dužini od 1.600 metara, vrijedna više od 300.000 KM. Duž šetališta Aleja ambasadora je do sada 213 akreditovanih ambasadora u BiH zasadilo stabla lipe.

Vrijednost radova na čišćenju korita Miljacke iznosila je 67.860 KM. Sredstva su osigurali Općina Stari Grad Sarajevo, Ministarstvo privrede KS i Zavod za izgradnju KS.

Radio AS