KS: Objavljen javni poziv za odabir izvođača radova radi rekonstrukcije dijela sistema javne rasvjete

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je započelo aktivnosti modernizacije i rekonstrukcije sistema javne rasvjete, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj (Green Economic Development – GED).

Jedno od strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo podrazumijeva modernizaciju i digitalizaciju komunalne infrastrukture čime se osigurava energijski efikasnije, sigurnije i ljepše životno okruženje.

U prvoj polovini 2022. godine završen je pilot projekt iluminacije dijela ulica Maršala Tita i Ferhadija. Vrijednost ovog projekta iznosila je oko 390.000 KM, a sredstva su obezbijedile Vlada KS i Švedska u jednakom omjeru.

Obim radova rekonstrukcije dijela postojećeg sistema javne rasvjete u KS obuhvata zamjenu postojećih zastarjelih rasvjetnih tijela opremljenih energetski neučinkovitim visokotlačnim natrijevim sijalicama sa visoko efikasnim LED svjetiljkama koje zadovoljavaju svjetlotehničke proračune u skladu sa važećim BAS i IEC standardima. Pored ugradnje novih LED rasvjetnih tijela, po potrebi će se izvršiti i zamjena instalacija unutar stubova i razvodnih ormara. Planirana je zamjena 1.698 svjetiljki na sljedećim dionicama: tramvajska pruga od tramvajske stanice Energoinvest do tramvajske stanice Baščaršija; trolejbuska ruta, od Trga Austrije do okretnice na Dobrinji; i dionica puta M18, od Alipašine džamije do Vogošćanske petlje.

“Ugradnjom LED rasvjetnih tijela u ulicama Maršala Tita i Ferhadija, a sada i pokretanjem rekonstrukcije dijela sistema javne rasvjete postavljeni su temelji za realizaciju projekta ‘Pametno Sarajevo’, koji će pored rekonstrukcije javne rasvjete, uključivati instalaciju kamera, mjernih instrumenata, senzora i Wi-Fi uređaja u cijelom gradu. Sistem će se moći koristiti u svrhu povećanja kvaliteta komunalnih usluga, osiguranja sigurnosti u odvijanju saobraćaja i smanjenju saobraćajnih gužvi. Vjerujem da će ovaj projekt doprinjeti razvoju novog, modernijeg izgleda KS. Pored toga, ugradnja LED sijalica doprinjet će povećanju energijske efikasnosti sistema javne rasvjete te samim tim očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja zraka u KS”, istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.

Za realizaciju projekta „Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete u KS“ Vlada KS i Švedska, putem GED projekta koji implementira UNDP u BiH, osigurale su potrebna sredstava.

Više detalja o javnom pozivu za odabir izvođača radova za rekonstrukciju dijela sistema javne rasvjete u KS možete pronaći na linku.

Radio AS