KS: Socijalno ugrožene porodice će dobiti pakete pomoći

Ministrica za rad , socijalnu politiku, raseljena lica I izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković održala je radni sastanak s direktoricom Direkcije robnih rezervi KS Kanitom Imamović-Gušić, s ciljem organizacije i realizacije pomoći osobama koje su u stanju socijalne potrebe. 

Na sastanku je inicijalno dogovorena organizacija podjele oko 2.000 paketa s osnovnim životnim namirnicama za socijalno ugrožene porodice koje će dobiti pakete pomoći. 

Za utvrđivanje kategorije korisnika, kao i samu realizaciju podjele paketa biće kao i do sada zadužena JU Kantonalni centar za socijalni rad u saradnji s Direkcijom robnih rezervi Kantona Sarajevo.

Radio AS