Lovište Igman-Bjelašnica dato na korištenje KJP “Sarajevo-šume”

Ugovorom koji su danas potpisali federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić i direktor Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo-šume” Samir Omerović ovom preduzeću je dato na korištenje posebno lovište Igman-Bjelašnica, na period od deset godina.

Potpisivanju ugovora je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović s pomoćnikom ministra za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo Kemalom Starogorčićem.

Ministar Hrnjić je istakao da je Vlada Federacije BiH,  Odlukom o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije BiH, ponovo potvrdila ovaj status za područja: Igman-Bjelašnica, Hrbljine-Kujača, Plješevica, Konjuh i Hutovo Blato, uvažavajući međunarodne konvencije i pojedinačne specifičnosti svakog lovišta prema strukturi površina, prirodnim pogodnostima i vrstama divljači.

“Brojno stanje pojedinih vrsta divljači je često svođeno na minimum, nakon čega je uvijek slijedio dug i mukotrpan put do oporavka, odnosno do poboljšanja stanja divljači u lovištima Bosne i Hercegovine. Današnjim činom potpisivanja ugovora predali smo posebna lovišta na gospodarenje za narednih desetogodišnji period. Uvjeren sam da će korisnici primjenom mjera, kao što su zaštita i uzgoj divljači, te uređenje lovišta, doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema i ravnoteže u prirodnim staništima divljači”, kazao je ministar Hrnjić po okončanju potpisivanja ugovora s budućim korisnicima.

Lovište Igman-Bjelašnica je planinsko lovište, na 420 do 2.110 metara nadmorske visine. Ukupna površina koju pokriva iznosi 19754,82 ha, prostire se na području tri opštine – Hadžići, Ilidža i Trnovo. Prostor lovišta naseljavaju razne životinjske vrste, a između ostalih to su medvjed, vuk, srna, divokoza, divlja svinja i zec.

Ovom prilikom je pomenut i plan Ministarstva privrede KS o sadnji 18.000 stabala na području Igmana.

Radio AS