KUCZ KS donirala savremenu višenamjensku mašinu Općini Trnovo

Kantonalna uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Općini Trnovo donirala je višenamjensko vozilo, a primopredaja mašine upriličena je jučer na Bjelašnici.

Nakon potpisanog Sporazuma, te zajednički definiranih tehničkih karakteristika mašine, Općina je provela proceduru javne nabavke. Vrijednost ugovora bila je 215.000 konvertibilnih maraka, bez PDV-a, a nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, kompanije TERRA BiH, mašina je jučer isporučena Općini.

Direktor KUCZ KS Dženan Brkanić podsjetio je na praksu u posljednje dvije godine da općine apliciraju s projektima nabavke opreme i materijalno-tehničkih sredstava koja su im potrebna u službama radi popunjavanja i kapacitiranja.

“Ove godine smo potpisali Sporazume s općinama u Kantonu Sarajevo u vrijednosti od milion i 450 hiljada KM. Jedan od projekata je i ova radna mašina za općinu Trnovo u vrijednosti od oko 250 hiljada konvertibilnih maraka. Moram istaći kako je Općina Trnovo veoma brzo reagovala i izvršila nabavku mašine. Nadam se da će se mašina što manje koristiti u represivne aktivnosti, da ćemo se više baviti prevencijom, da ćemo svi više raditi na uređenju riječnih korita i svemu onome što će spriječiti prirodne i druge nesreće. Koristim priliku da čestitam načelniku i Općini Trnovo i, naravno, da stavim Kantonalnu upravu, zajedno s Vladom, na raspolaganje svim općinskim načelnicima, kako bismo osavremenili i povećali kapacitete općinskih službi”, naveo je direktor Brkanić.

Načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo zahvalio je Upravi i direktoru Brkaniću, jer su prepoznali projekt koji je Općina kandidovala. Ova mašina, kako je naveo, služiti će za zaštitu prirodnih dobara, građana i njihove imovine u slučaju eventualnih elementarnih nepogoda. Ali, kako je dodao, cilj je spriječiti nastale štete, odnosno raditi na prevenciji.

Općina doniranu mašinu stavlja na raspolaganje JKP Trnovo. Direktor tog preduzeća Duran Bandić objasnio je da će mašinu koristiti za redovno poslovanje, te da će naročito svoju funkciju imati u zimskom periodu jer je opremljena i nožem za čišćenje snijega i velikih snježnih nanosa, karakterističnih za ovu općinu. Također, mašina će biti od koristi i za čišćenje bujičnih vodotoka.

Operativni direktor firme Terra BiH Tarik Kamenjašević prilikom predavanja mašine istakao je karakteristike rovokopača/utovarivača marke JCB, jedne od najmodernijih mašina u toj klasi. Kako je objasnio, ona je dodatno opremljena hidrauličkim čekićem, a uz nju je isporučen i plug za čišćenje snijega u zimskim uslovima, stoga je pogodna za korištenje tokom cijele godine. Istakao je da je mašina opremljena i satelitskim praćenjem na period od pet godina, te da ova moderna mašina komunicira i sa servisnom službom u slučaju eventualnih tehničkih problema.

Radio AS