Mandić uručio novu opremu pripadnicima DVD “Bjelave”

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Bjelave” danas je načelink Općine Centar Srđan Mandić sa komandirom ovog vatrogasnog društva Sulejmanom Vrancem potpisao ugovore o davanju na korištenje tehničke i opreme za spašavanje Službi za zaštitu od požara formiranu pri ovom vatrogasnom društvu.

Općina Centar je finansirala nabavku opreme za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u iznosu od 28.115 KM, od čega je 18.008 KM izdvojeno za opremu za spašavanje, a iznos od 10.107 KM je iskorišten za nabavku potrebne tehničke opreme.

Dodijeljena oprema ostaje u vlasništvu Općine Centar i vodi se u materijalnoj evidenciji Službe za civilnu zaštitu Općine Centar.

Prema riječima načelnika Mandića, Općina Centar godinama pomaže rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“, a takva pozitivna praksa će biti nastavljena i u budućnosti.

“Vatrogasci imaju izuzetnu ulogu u spašavanju ljudi i materijalnih dobara. S tim u vezi namjeravamo i dalje ulagati u opremanje njihovih pripadnika. Naredna nabavka se odnosi na novu cisternu za vodu koja će osim za potrebe gašenja požara služiti i za dopremanje pitke vode za područja pogođena elementarnim nepogodama”, kazao je načelnik Mandić prilikom današnje primopredaje opreme.

Komandir Vranac se zahvalio Općini Centar i načelniku Mandiću na sveukupnoj podršci koju pružaju pripadnicima ove vatrogasne jedinice te objasnio namjenu donirane opreme.

“Tokom naših ranijih intervencija osjetili smo potrebu za nabavkom opreme za spašavanje na vodi koju tada nismo imali. Nabavljena su po četiri kompleta koliko imamo obučenih pripadnika našeg društva, kao i osam kabanica za kišu i toliko pari čizama za duboku vodu. Zatim su tu tri vrste ljestvi, kao i teleskopski štapovi koji nam služe u slučaju gašenja požara sa visina, plafona i slično, a otporni su na struju do 20 000 volti. Također je nabavljen i jedan specijalni agregat jačine 3 kilovata, na koji se mogu spojiti i medicinski uređaji, jer agregat uvijek ima konstantni napon”, objasnio je Vranac.

Današnjem potpisivanju ugovora i primopredaji opreme također je prisustvovao i Faruk Efendić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Centar.

Radio AS