Medijska i infomacijska pismenost postaje dio obrazovnog sistema Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Strategiju razvoja medijske i informacijske pismenosti u sistemima obrazovanja Kantona Sarajevo, koja je promovisana jučer

Cilj je inkorporirati ovaj vid pismenosti u sve nivoe obrazovanja, od predškolskog, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg i visokog obrazovanja, pa do programa obrazovanja odraslih, odnosno sistema cjeloživotnog učenja.

Strategija razvoja medijske i informacijske pismenosti strateški je dokument usmjeren ka unapređenju obrazovanja, utvrđivanju prioriteta i predstavlja putokaz prema sveukupnom razvoju medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Kantonu Sarajevo uzimajući u obzir sve dimenzije podučavanja i razvoja MIP-a.

Resorna ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo već niz godina uspješno sarađuju sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na razvoju i implementaciji medijske i informacijske pismenosti u obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, kroz različite edukacije i radionice, ali je ove godine Vlada Kantona Sarajevo napravila značajan iskorak.

Ekspertnu radnu grupu koja je radila na izradi Strategije činili su predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola KS te predstavnici nevladinog sektora.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto zahvalio je resornim ministricama Hota-Muminović i Nikolić da ovo pitanje rješavaju sistemski, kroz obrazovanje, jer je adresirana potreba za informacijskom i medijskom pismenošću. Istakao je kako postoji potreba da djeca već od rane dobi znaju odrediti  koji izvori informacija su kredibilni, a koji nisu.

Zahvalio je i Delegaciji EU i UNESCO-u za učešće u ovom projektu.

“Živimo u vremenu u kojem u svojim telefonima, u džepovima, nosimo sve podatke ovoga svijeta. Ljudi često kažu da su nešto čuli, pročitali na Facebooku, gledali na televiziji i da su uvjereni da je to tačno. Međutim, ono što nam se servira nije uvijek istina. Interpretacija podataka kreira potpuno nove realnosti, ljudi često počinju da žive u teorijama zavjere, počinju da preuzimaju politički diskurs, a onda to počinje da se implementira i kroz zvanične institucije”, naveo je premijer Forto. 

Ministrica Nikolić potcrtala je da je Vlada KS opredijeljena za kreiranje sistema koji će rezultirati okruženjem koje je sigurnije, kreativnije i atraktivnije, ne samo za mlade.
Ministrica Hota-Muminović navela je da je posebno dobra okolnost što je Vlada KS, kada je kreirala projektni zadatak, interresorno pristupila ovoj temi i što je Radna grupa dala svoj doprinos iz različitih uglova.

Ciljevi zacrtani u Strategiji, bit će realizirani kroz akcione planove, a koji će biti pripremljeni do kraja tekuće godine, istaknuto je.

O značaju i implementaciji Strategije medijske i informacijske pismenosti danas su govorili i  rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, predstavnik delegacije Evropske unije Gianluca Vannini, dekan Fakulteta političkih nauka UNSA Sead Turčalo, šef Ureda UNESCO-a Siniša Šešum kao i rukovodilac Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka i predsjednik Ekspertne radne grupe za izradu Strategije Emir Vajzović.

Radio AS