Milan Mioković izabran za direktora Doma zdravlja Kantona Sarajevo

Na sjednici Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo donesena je odluka o imenovanju Milana Miokovića na mjesto generalnog direktora te ustanove.

Nakon što Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa zakonskim odredbama, da saglasnost na predmetnu odluku, Upravni odbor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će donijeti Odluku o imenovanju generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Za generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo izabran je mr.sci.prim.dr. Milan Mioković, spec. porodične medicine. Ministarstvo zdravstva KS sutra bi trebalo potvrditi imenovanje Miokovića.

Milan Mioković rođen je 17. jula 1964. godine u Sarajevu. Osnovno, srednje i akademsko obrazovanje je stekao u Sarajevu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine. Magistarski rad je uspješno odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je stekao zvanje magistar medicinskih nauka.

Specijalizaciju iz porodične medicine dobio je u septembru 1999. godine te je istu završio u predviđenom roku u septembru 2002. godine. Edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo SHCE-3 je završio 2018. godine.

Radni odnos u JU Dom zdravlja “Omer Maslić” zasnovao je 1992. godine. Tokom rata u BiH, radio je kao doktor medicine u Armiji Bosne i Hercegovine.

Za potpredsjednika Ljekarske komore Kantona Sarajevo izabran je 2014. godine. Od 18. augusta 2011. godine obavljao je funkciju generalnog direktora JUDZKS i ostao na toj funkciji do 17. aprila 2013. godine.

Radio AS