Ministar Bečarević uputio zahtjev federalnim ministrima za smanjenje cijene gasa za 30 posto

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević uputio je ministru Nerminu Džindiću i Zlatanu Vujanoviću zahtjev u kojem traži smanjenje cijene gasa za najmanje 30%.

On smatra da je to realna cijena gasa i da će se na taj način smanjiti preveliki troškovi koje imaju korisnici gasa u Kantonu.

“Dobavljač gasa za BiH preduzeće Eneregoinvest, prema bilansu uspjeha ostvaruje mnogo veću razliku između prodajne i nabavne cijene u odnosu na ustaljenu praksu kroz decenije prije. S pravom smatramo, imajući u vidu cijene gasa na globalnom tržištu, da postoji prostor za znatnu korekciju cijene ovog energenta u korist njegovih korisnika u KS”, naveo je u zahtjevu Bečarević.

U prilog ovoj ocjeni, kako je istakao ministar, govori i bilans uspjeha Energoinvesta za 2022. godinu koji je objavljen na Sarajevskoj berzi SASE.

Podsjetio je i da zbog trenutnih ekstremno visokih cijena gasa dolazi do značajnog pada potrošnje gasa u Sarajevu.

“Zabrinjavajući je podatak da trenutno, u Sarajevu postoji preko 10.000 priključaka na kojima je registrovana potrošnja gasa na razini nule (0), a dodatnih 10.000 priključaka gdje se registruje vrlo mala potrošnja gasa”, ističe.

Naglasio je i da Vlada Federacije BiH može na prijedlog nadležnog ministarstva na samoj sjednici odrediti cijenu gasa, nezavisno od prijedloga dobavljača, te je poziva da zbog enormnih troškova gasa koji imaju njegovi korisnici, djeluje u tom pravcu.

Radio AS