GRAS: U nedjelju zastoj u odvijanju autobuskog saobraćaja zbog manifestacije “Križni put 2023”

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a zbog održavanja manifestacije “Križni put 2023”, u nedelju, 2. aprila, od 13.00 do 17.30 sati doći će do privremene kratkotrajne etapne obustave saobraćaja od crkve na Stupu – Doglodi do crkve u Karmelu, a što će dovesti do privremenog zastoja u odvijanju prijevoza na autobuskim linijama br. 26 Stup – Dobroševići – Ahatovići i br. 49 Stup – Otes – Doglodi.

Privremenu obustavu saobraćaja regulisat će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS u zavisnosti od brzine kretanja kolone učesnika, a prestankom razloga za obustavu saobraćaja uspostavit će se redovan režim rada, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću KJKP “GRAS”. 

Radio AS