Ministar Vranić podržao rad Udruženja „Menssana“

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić sastao se danas sa predstavnicama Udruženja „Menssana“.

Tema ovog sastanka bilo je pitanje položaja korisnika Centra za korisnike usluga u mentalnom zdravlju „Menssana“, te pomoć aktivnostima ovog Udruženja.

Ministarstvo zdravstva KS na čelu sa ministrom Vranićem izrazilo je podršku radu i projektima ovog Udruženja u skladu sa mogućnostima i nadležnostima ovog ministarstva.

Dogovorena je i buduća komunikacija u svrhu pomoći kod realizacije aktivnosti ovog udruženja.

Udruženje „Menssana“ je formirano s ciljem da udruži i poveže korisnike usluga i stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja sa zadatakom stvaranja optimalne klime za razvoj pojedinca i društvene zajednice.

Radio AS