Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nastavilo podršku lovcima

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nastavilo je podršku lovačkim udruženjima u 2022. godini, a ministar privrede KS Adnan Delić zadnjeg je dana prošle godine potpisao sporazum s Nusretom Kovačevićem, predsjednikom Kantonalnog saveza lovačkih udruženja, po kojem Ministarstvo sufinansira nabavku materijalno-tehničkih sredstava rada za potrebe Saveza i lovačkih udruženja.

“Lovni turizam jedna je od grana turizma u usponu, a naša je želja da lovstvo u Kantonu ponovo postane reprezentativna grana privrede i izvor koji će omogućiti razvoj lovnog turizma za koji imamo sve neophodne resurse, a i tradiciju koja seže daleko u prošlost”, kazao je ministar Delić.

Podsjetio je da Sarajevo ima dugu tradiciju u oblasti lovstva koja datira još od kraja devedetih godina 19. stoljeća, a jedan period nakon Prvog svjetskog rata naše lovište ‘Bjelašnica’ koje je obuhvatalo prostor Bjelašnice, Preslice, Igmana, Korče, Pazarića, Hrasnice, Dubravice i Presjenice na površini od 41.453 hektara bilo je proglašeno reprezentativnim lovištem na području tadašnje države. U to vrijeme na Igmanu je bilo jedno od najboljih uzgajališta srebrnih lisica.

Cilj je vratiti lovstvo na mjesto koje mu je nekad pripadalo i potaknuti lovce da više brinu o lovištima koja su im dodijeljena na raspolaganje.

Radio AS