Ministarstvo privrede KS pripremilo Odluku o prodaji šumskih drvnih sortimenata

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pripremilo je Odluku o prodaji šumskih drvnih sortimenata kojom se nastoji riješiti problem s kojim se već niz godina susreću drvoprerađivači s područja Kantona Sarajevo.

Donošenjem ove Odluke nastoji se uvesti red u oblast iskorištavanja jednog od najvrijednijih prirodnih resursa kojim Kanton raspolaže i to podizanjem stepena zaštite biodiverziteta i ukupnog ekositema šume, te nivoa zaštite privrednika iz oblasti drvne industrije koji posluju na području Kantona.

“Prevashodno cilj nam je razvoj tržišta drvetom, ali i zaštita drvopređaviča s područja Kantona Sarajevo sistemom uspostavljanja tržišnim cijenama, što će omogućiti svim zainteresovanim kupcima da pod istim tržišnim uslovima nabave šumske drvne sortimente i nedrvne proizvode.  Odlukom se nastoji i izgraditi sistem prodaje koji isključuje nezakonite radnje i odlučivanje pojedinca kod izbora kupaca i određivanja cijena, kao i raspodjela količina po kupcima, te omogućiti lokalnom stanovništvu pristup ogrjevnom drvetu”, istakao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Osim segmenta prodaje drvnih sortimenata, Odlukom o prodaji šumskih drvnih sortimenata prvi put se uvodi u sistem, ali i obavezu, prodaja nedrvnih šumskih proizvoda, te sam način njihovog prikupljanja iz šuma.

“Nesporna je činjenica da je ubiranje nedrvnih šumskih proizvoda dobrim dijelom bilo van kontrole, te se ozbiljno narušava biodiverzitet šume. To se mora uvesti pod nadzor kako bi se pojačala svijest o važnosti brige o čuvanju ekosistema šume”, najavio je Delić.

Podsjetio je da i je korištenje nedrvnih proizvoda definisano Zakonom o šumama, ali da do sad nisu urađeni podzakonski akti koji bi regulirali provođenje tog zakona.

“Ovom Odlukom, između ostalog, nastoji se zaštiti ekobilje, a posebno strogo zaštićene biljne vrste o kojima se ne vodi računa i koje se nekontrolisano iskorjenjuju. Neophodno je da se u ovoj oblasti uvede red, počev od načina branja, dozvoljenih i mogućih količina branja i tome slično”, pojasnio je ministar.

Odluka je objavljena na stranici Ministarstva privrede na linku.

Ministarstvo privrede poziva privrednike iz oblasti drvoprerađivačke industije, ali i sve druge koji imaju prijedloge i primjedbe na ovu Odluku da pošalju iste na email: mp@ks.gov.ba najkasnije do ponedjeljka, 18. jula 2022. godine, kako bi se oni mogli analizirati i uvrstiti u Odluku prije njenog zvaničnog donošenja.

Radio AS