Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti šumarstva

Na zvaničnoj web stranici Ministarstva privrede danas je objavljen Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta KS za 2022. godinu.

Javni poziv raspisan je za finansiranje i sufinansiranje projekata vezanih za zaštitu, održavanje i unapređenje okoliša, jačanje ekološke kulture građana, održavanje i unapređenje šuma i šumskog zemljišta, uzgoja i zaštite divljači, kao i drugih projekata navedenih u pozivu.

“Javni poziv objavljuje se na osnovu Programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva, prikupljenih po osnovu općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ-a) za potrebe finansiranja i sufinansiranja projekata u šumsko – uzgojnoj oblasti, s ciljem trajnosti općeg dobra-šuma i šumskog zemljišta. Za projekte iz ovog Javnog poziva obezbijedili smo sredstva u Budžetu u iznosu od 3.955.000 KM, što je skoro 1.500.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu”, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Sredstva su namjenska, a pravo na učešće u ovom pozivu imaju Kantonalno javno preduzeće Sarajevo – šume, KJU za zaštićena područja, fizička lica, odnosno vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta, te obrazovne ustanove, udruženja i fondacije koji svojim djelovanjem obuhvataju programe navedene u pozivu, a imaju sjedišta i realizuju svoje programe na području Kantona Sarajevo.

Sva potrebna pojašnjenja vezana za kriterije i pravila učešća u ovom javnom pozivu, kao i spisak potrebne dokumentacije nalaze se u tekstu poziva, koji je objavljen na web stranici Ministarstva privrede, na ovom linku.

Na linku se nalaze i prijavni obrasci, izjava, kao i obrazac za prijedlog projekta.

Radio AS