Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 26., 27. i 28. mart 2022. godine

U subotu, 26.03.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Muhidina Čomage, Blagovac.

U nedjelju, 27.03.2022. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Sedrenik, Kriva i Soukbunar.

U ponedjeljak, 28.03.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Ibrahima Hafiza Ridžanovića, Kapetana Hajre Mešića, Blažujski drum, Zije Dizdarevića, Olimpijska, Mahmutovac, Nalina, Mali Kačanik, Halilbašića, Damatinska, Braće Eskanazi, Josipa Štadlera i Prijepoljićeva.

“Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima”, saopšteno je iz KJKP Vodovod i kanalizacija.

Radio AS