Ministarstvo saobraćaja KS objavilo anketu o saobraćaju bicikala i električnih romobila

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, u okviru IMPAQ projekta, danas, na svjetski Dan bicikala, objavljuje anketu namijenjenu svim biciklistima u našem kantona. 

Ovo je prvo sistemsko prikupljanje podataka o saobraćaju bicikala i električnih romobila, u kojem će biciklisti direktno moći predlagati novu biciklističku infrastrukturu u Sarajevu, ali i ukazati na nedostatke i potrebe za poboljšanjem postojeće. 

Rezultati će omogućiti da se urbana mobilnost Sarajeva u budućnosti planira na osnovu jasnih podataka. Također, značajno će doprinijeti razvoju saobraćaja bicikala i električnih romobila. 

Ministarstvo saobraćaja KS, zajedno sa partnerima iz biciklističke zajednice, učestvuje u ovom projektu, kojeg finansira Švedska agencija za zaštitu okoliša, kako bi se pronašla što kvalitetnija rješenja. 

Anketa je dostupna na ovom linku.

Radio AS