Potpisan sporazum sa preduzećem “Pokop” o izdvajanju pola miliona KM za izgradnju mrtvačnice

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović potpisao je danas sporazum sa direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Pokop” Sarajevo Samirom Kurtanovićem o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za mrtvačnicu na gradskom groblju Vlakovo.

Ovim sporazumom Ministarstvo će izdvojiti 500.000 KM za nabavku opreme za izgradnju mrtvačnice sa prosekturom koja je planirana u okviru projekta “Kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo”, a KJKP “Pokop” se obavezuje da osigura ostatak sredstava za nabavku opreme.

Podsjećamo ministar Hadžiahmetović je u martu sa saradnicima posjetio ovo preduzeće kada je sa generalnim direktorom Kurtanovićem dogovorio podršku u realizaciji projekata ovog preduzeća, koji se odnose na širenje i održavanje postojeće infrastrukture groblja, te podršku izgradnji mrtvačnice/prosekture koja je Sarajevu neophodna.

Radi se o modernoj i svrsishodnoj gradskoj mrtvačnici sa svim neophodnim prostorima i opremom koje će odgovoriti svim potrebama. Najvažniji prostor koji zauzima i najveću površinu ovog objekta je mrtvačnica sa prosekturom, a projektom je planirana njena površina od 399,25 metara kvadratnih.

Mrtvačnica sa svim potrebnim prostorima u slučaju većih nesreća ili infekcija veoma je bitna za očuvanje javnog zdravlja, koja u normalnim uslovima omogućuje sve potrebne uslove za prijem, obradu, ukop i slično.

Izgradnjom centralne mrtvačnice bit će omogućeno i 24-satno preuzimanje i zbrinjavanje umrlih osoba čija je smrt nastupila nasilno na području KS i za šta je potrebno sudsko i medicinsko vještačenje uzroka smrti, te će biti osigurane i odvojene prostorije za preminula lica od zaraznih bolesti, koja podliježu posebnom zbrinjavanju i posthumnom tretmanu.

U ovom trenutku niti jedna mrtvačnica na prostoru Kantona Sarajevo, nema uslove za zbrinjavanje većeg broja preminulih lica, te je planirani objekt od iznimno velikog značaja za Kanton, zbog čega je shvaćen kao prioritetan.

Ovo je prvi put da se u Bosni I Hercegovini gradi objekt ovog tipa, te su poduzete sve potrebne aktivnosti na usklađivanju sa zakonima i praksom Evropske unije, kako bi izgradnja komemorativnog centra sa krematorijem bila nastavljena u što skorijem periodu. Izgradnja je planirana u fazama a najprije da se osposobi prostor za centralnu mrtvačnicu.

Riječ je o strateški važnom projektu za Kanton Sarajevo, te je završetak gradnje ovog objekta od izuzetno velikog značaja.

Radio AS