Ministarstvo za boračka pitanja KS: Počinje isplata junskih novčanih naknada

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pripremilo je naloge za plaćanje junskih mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine. Ove naknade se od februara ove godine obračunavaju centralizirano, uz plaćanje Ministarstva za boračka pitanja direktno prema bankama.

Kako objašnjavaju iz Ministarstva, isplata egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina predviđena je od četvrka, 07. jula 2022. godine. U obračun za juni su uključene 3.064 osobe, koliko su opštine unijele u aplikaciju za plaćanje.

Iz Ministarstva podsjećaju da je svaka osoba dužna blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utiče na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanje izmjene je utvrđena rješenjem koijm je pravo priznato. U slučaju nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Podsjećaju i da pravo na egzistencijalnu naknadu ne može imati osoba koja ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

Iz Ministarstva za boračka pitanja KS dalje navode da je isplata po pravu na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 posto (dječiji dodatak)  predviđena od danas. U obračun su uključene 1.044 osobe, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.

Kada je u pitanju pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa, isplata je predviđena od sutra /utorak/, 05.07.2022. godine. U aplikaciju za plaćanje općine su po ovom osnovu unijele 775 osoba.

Isplata po osnovu personalne asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100 posto I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica predviđena je od srijede 06.07.2022. godine, a obračun je uključeno 128 osoba.

„Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos,  isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena. Podjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju. Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve ‘boračke’ naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidina i  kantonalno mjesečno primanje)“, zaključuju iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Radio AS