Ministarstvo zdravstva KS dalo saglasnost za prijem 15 logopeda u radni odnos

Ministar zdravstva KS Haris Vranić dao je saglasnost za prijem u radni odnos 15 logopeda na određeno vrijeme do jedne godine, čime se nastavlja kontinuirana podrška angažmanu ovog specijalističkog kadra.

U okviru Dana otvorenih vrata Ministarstva zdravstva, ministar Vranić je nedavno održao i sastanak sa predstavnicima logopeda i roditelja korisnika njihovih usluga u Kantonu Sarajevo.

Nakon tog sastanka, intenzivno se radilo na rješavanju ovog problema, te je saglasnost na ovaj period data s obzirom na to da je ovo ministarstvo svjesno potrebe roditelja i djece koji koriste ove tretmane i kojima su oni prijeko potrebni.

Ovo ministarstvo se pobrinulo i da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigura neophodna finansijska sredstva za ovu namjene.

Iz ministarstva zdravstva KS očekuju da će menadžment Javne ustanove Dom zdravlja KS ubrzo završiti sistematizaciju radnih mjesta u kojoj će i logopedi biti prepoznati kao potreban kadar.

Radio AS