Ministarstvo zdravstva KS po prvi put u BiH počinje implementaciju Programa HPV

Rak grlića maternice je drugi najučestaliji karcinom kod žena u svijetu, čiji se uzrok u više od 99% slučajeva povezuje sa humanim papiloma virusom (HPV). Skoro svaki slučaj raka grlića maternice može biti spriječen redovnim skriningom grlića (PAPA test) i HPV vakcinacijom, a ako se otkrije u ranoj fazi rak grlića maternice se može izliječiti. Međutim, iako je gotovo u potpunosti preventabilan, svake sedmice u prosjeku tri žene preminu od raka grlića maternice u Bosni i Hercegovini.

Iz tog razloga, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dalo je nalog za nabavku HPV vakcina, po prvi put u Bosni i Hercegovini.

U sveobuhvatni pristup prevenciji i kontroli raka grlića materice potrebno je uključiti i HPV vakcinaciju, te skrining žena radi otkrivanja raka grlića maternice u ranoj fazi.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić je kazao kako se kantonalno Ministarstvo zdravstva generalno zalaže za provođenje preventivnih programa.

“Prema ugledu na zemlje u regionu, ovo ministarstvo u 2022. godini planira pokrenuti Pilot vakcinaciju protiv HPV virusa za djecu uzrasta od 11 godina”, najavio je ministar Vranić.

Program HPV vakcinacije u Kantonu Sarajevo je razvijen u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavodom za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i UNFPA BiH, Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija.

U svrhu implementacije ovog programa Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su obezbijedili sredstva za 2022. godinu.

Ovaj program u Kantonu Sarajevo pokrenut je na inicijativu Ministarstva zdravstva i ministra Vranića, jer je procijenjeno da je taj vid vakcinacije od velikog značaja za prevenciju raka grlića maternice.

Ministar Vranić je, ovom prilikom, naglasio da dolaskom u Ministarstvo nije zatekao ovakvu inicijativu, ali ne isključuje da su određena udruženja predlagala provedbu ovakvog programa u Kantonu Sarajevo.

„U narednom periodu, primarni ciljevi Ministarstva zdravstva KS će biti podizanje svijesti o prisustvu HPV infekcije, provođenje kontinuirane edukacije roditelja i djece o HPV vakcini, kao i osiguravanju prava na besplatno i dobrovoljno vakcinisanje, uvođenje HPV vakcinacije za djecu školskoga uzrasta u program vakcinacije, obezbjeđivanje dostupnosti vakcinacije u Kantonu Sarajevo i za ostale starosne grupe, te stvaranje navika za vršenjem redovnih godišnjih ginekoloških pregleda”, naglasio je ministar.

Radio AS