Ministarstvo zdravstva KS: Za RVI i RVI paraplegičare dodatna ortopedska pomagala

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo.

“Ovim izmjenama, RVI i RVI – paraplegičari ostvaruju svoja prava na medicinska sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose, ne samo lično, kako je to do sada bilo propisano, nego i  putem užeg člana porodice ili putem punomoćnika Ministarstvu zdravstva KS. Razlog za ovakvu izmjenu je realna nemogućnost ličnog dolaska velikog broja pripadnika ove populacije u ostvarivanju ovog prava“, pojasnio je ministar zdravstva KS Enis Hasanović.
 
Ovom odlukom osigurana su proširena prava za invalidne osobe, kao što je nabavka platnenog midera s plastičnim ili metalnim pojačanjem koji je prijeko potreban ovim osobama. 

Predviđene su dodatne dodjele ortopedskih  cipela s povišenjem preko 2,5cm, ortopedskih cipela po gipsanom modelu obostrano i ortopedskih cipela po gipsanom modelu jednostrano (po jedan par svakih). 

Navedena populacija do sada je imala pravo na ovakve cipele jednom u godini dana, a s obzirom da je realna potreba korisnika veća, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će finansirati ove dodatne cipele.

Kako se saopšteno, ovom odlukom izašlo se ususret specifičnim potrebama invalidnih osoba, da bez  nepotrebne administracije dobiju olakšice koje im pripadaju.

Iz Ministarstva zdravstva KS podsjećaju da je u funkciji “Crveni recept” kojim ova populacija može direktno u ordinaciji dobiti recept za posebne lijekove na koje imaju pravo, bez potrebe za papirnim receptima koje su morali ovjeravati i u Ministarstvu zdravstva KS i u ZZO KS.

Radio AS

Odgovori