Moderni sterilizatori za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom, prof.dr. Harisom Vranićem, nabavilo je sterilizatore za potrebe Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena materinstva KS.

Radi se o modernom aparatu za sterilizaciju instrumenata, i to kroz poseban proces uvođenja vodene pare pod pritiskom.

Iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS naglasili su kako će ovaj aparat ubrzati proces rada, poboljšati efikasnost osoblja, ali i zadovoljiti savremene norme potrebne za ispunjavanje uslova koje zahtjeva sterilizacija opreme za rad.

Ministar Vranić je, ovom prilikom, naglasio kako ministarstvo zdravstva KS nastavlja opremati zdravstvene ustanove najmodernijim medicinskim uređajima u cilju pružanja što bolje zdravstvene usluge građanima Kantona Sarajevo.

Ukupna vrijednost ove nabavke je 54.990 KM, a sredstva za ovu namjenu planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu.

Radio AS