MUP KS ima dovoljne količine javnih isprava i potvrda o registraciji i vlasništvu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo raspolaže sa dovoljnom količinom javnih isprava i potvrda o registraciji i potvrda o vlasništvu motornih vozila, i one su distribuirane na sve lokacije za registraciju u Kantonu Sarajevo, potvrdila je Feni pomoćnica ministra Uprave za građanska stanja i pravne poslove MUP-a KS Senada Hadžimehmedagić.

Hadžimehmedagić je naglasila kako prema informacijama, koji su prikupljeni iz sektora nema konkretnih problema sa nedostatkom obrazaca javnih isprava iz oblasti registracije, odnosno potvrda o registraciji i potvrda o vlasništvu.

“Mi moramo znati da povremeno u velikim sektorima za građanska stanja posebno kada je u pitanju Novi Grad, Ilidža, Novo Sarajevo i Centar dođe do neplaniranog broja predatih zahtjeva, ovo se posebno dešava petkom, te je utim slučajevima potrebno i distribuirati dodatne količine obrazaca za registraciju”, kazala je.

Iz MUP-a KS naglašavaju da građani nemaju razloga za zabrinutost, jer MUP KS raspolaže sa dovoljnom količinom javnih isprava i potvrda o registraciji i potvrda o vlasništvu, koje distribuira na sve lokacije za registraciju u Kantonu Sarajevo.

FENA

Radio AS