Općina Centar: Brojne ulice osvijetljene novom LED rasvjetom

Općina Centar je za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne rasvjete izdvojila 509.590 KM.

Za izvođača radova odabrana je firma „Step“. Riječ je o novoj LED rasvjeti koja je efikasnija i štedljivija u odnosu na ranije rješenje.

Radovima su obuhvaćene sljedeće lokacije: dio Ulice Armije RBiH na Kromolju iza broja 40, oko stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu, u Ulici Juraja Neidhardta između brojeva 15 i 17, Ulica Dajanli Ibrahim-bega na pristupom putu do romskog naselja na Gorici, Ulica Husrefa Redžića 15 i 16, ispred ulaza u objekat Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ i na trolejbuskoj okretnici Jezero, Ulica Muhameda Hadžijahića 58 i 60, Ulica Braće Begić 20-32 prema Ulici Nusreta Šišića Dede, Ulica Jukićeva broj 9 prema Ulici Zuke Džumhura, Ulica Pehlivanuša broj 38, prilazna saobraćajnica prema Nahorevskim brdima, te u Nahorevskoj ulici prema novom naselju, kao i na području Mjesne zajednice „Džidžikovac-Koševo I, gdje je urađena rekonstrukcija i sanacija rasvjetnih tijela na cijelom ovom području.

Za nadzor projekta je bio zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radio AS