Muzička akademija UNSA obilježila 120 godina od rođenja akademika Cvjetka Rihtmana

Drugog dana festivala Dani umjetnosti Univerziteta u Sarajevu na Muzičkoj akademiji je upriličena tribina studenata i profesora Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju a povod je 120. godišnjica rođenja akademika Cvjetka Rihtmana, utemelitelja brojnih muzičkih institucija, a jedna od njih je i Muzička akademija čiji je bio prvi dekan.

Akademik Rihtman, kako je istaknuto, bio je vrlo ugledni etnomuzikolog ne samo na teritoriji BiH ili bivše Jugoslavije, nego je bio etnomuzikolog svjetskoga glasa. U to ime je i organizirana panel diskusija. Osnivač je odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, temeljitelj instituta za folklor u Zemaljskom muzeju BiH.

Stoga je na tu značajnu godišnjicu upriličen susret studenata i profesora s namjerom da se podsjete na dostignuća, ne samo akademika Rihtmana, nego i sve ono što je u oblasti etnomuzikologije i etnologije urađeno u periodu od Drugog svjetskog rata do danas.

Panelisti, profesori Tamara Karača Beljak, Jasmina Talan, Mirza Kovač i Dželal Ibraković, govorili su o postignućima akademika Rihtmana, o 20 godina Instituta za muzikologiju koji djeluje pri Muzičkoj akademiji, novim narativima kada je u pitanju narodna odnosno tradicijska muzika, izazovima digitalizacije i problemima sa kojima se danas susreću digitalizirajući stare arhivske snimke.

Također je i Nirha Efendić iz Zemaljskog muzeja govorila o značajnoj vezi između usmene književnosti i etnomuzikologije sa posebnim osvrtom na djelatnost prof.dr. Muniba Maglajlića koji je, što je malo poznato, bio i profesor na Muzičkoj akademiji, tako da su generacije studenata muzikologije i etnomuzikologije imali čast slušati profesorova predavanja.

Panelisti iz Gruda su govorili o onome što je danas na terenu: igrama, kolima, nošnjama i vrlo zanimljivom događaju koji Jure Miloš organizira svake godine, a to je “Božićno silo” gdje predstavljaju najbolje skupine onih koji izvode gange, seosku muzičku praksu te ujedno okuplja guslare sa teritorije BiH.

U okviru tribine, nastupio je i ansambl Muzičke akademije, voditeljice Branke Vidović. Studenti su izveli tradicijski muziku BiH, a na koncertu su se mogli čuti i guslari, diplari, što je bio vrlo zanimljiv sadržaj i za posjetitelje, ali i Muzičku akademiju.

U okviru programa u 16.00 sati bit će predstavljena i knjiga “Koncertna djela u BiH: Stil i harmonija” autora profesorice Muzičke akademije UNSA Naide Hukić. Monografija obuhvata definiranje osobenosti muzičke građe, kompozicionih tehnika, modela i koncepata, s fokusom na harmonijski jezik tog značajnog segmenta kompozitorskog djelovanja u BiH.

Festival “Dani umjetnosti UNSA” otvoreni su na Rektoratu gdje su nastupili učenici Srednje muzičke škole iz Sarajeva sa izvrsnom izložbom i interdisciplinarnim projektom, a nakon toga svečanost je nastavljena u Kampusu gdje je upriličen susret kipara, muzičara, profesora sa umjetničkih akademija i fakulteta za sport.

Dan je završen prezentacijom dokumentarnih filmova studenata sa scenske akademije na Otvorenoj sceni obala.

Radio AS