Na FPN-u održan okrugli stol o političkom subjektivitetu Bosne i Hercegovine

Tematski okrugli sto “Historija, politika, nasljeđe” održan je danas na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru Međunarodne konferencije “ZAVNOBiH i AVNOJ 80 godina poslije: historijske refleksije i savremeno razumijevanje”.

Profesor Asim Mujkić kazao je da je Fakultet političkih nauka tom manifestacijom te prigodnom izložbom započeo niz aktivnosti koje obilježavaju 80. godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i Ddrugog zasjedanja AVNOJ-a.

Pojasnio je da će ta manifestacija u vidu sličnih skupova sa sličnom tematikom trajati do 8. decembra te da će iz raznih aspekata pretresati ono što je za njih najvažnije, a to su aspekti političkog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, ali i političkog subjektiviteta Bosne i Hercegovine kao republike unutar Jugoslavije, za koju smatraju da je bila u tom trenutku u Jajcu veliki antifašistički i antikolonijalni projekt.

“Svjesni smo, za razliku od nas danas, da tada niko nije našim ljudima koji su bili i u Mrkonjić Gradu i u Jajcu govorio šta da potpisuju. To su bili zahtjevi ljudi koji su s oslobođenih teritorija formirali revolucionarna vijeća i proglasili i Bosnu i Hercegovinu i Jugoslaviju kao nove slobodne države”, kazao je.

Mujkić je kazao da se politički subjektivitet Bosne i Hercegovine posmatra kao sastavni dio historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, od srednjeg vijeka pa nadalje.

“Mislim da ćemo na taj način, nakon 80 godina, konačno odagnati i odbacivanja i vrlo površne interpretacije toga što je za nas značilo Prvo, a šta Drugo zasjedanje”, kazao je Mujkić.

Asistentica FPN i moderatorica okruglog stola Amina Vatreš kazala je da je konferencija zvanično otvorena  izložbom „Historijske refleksije: plakat kao medij uspostavljanja društvenog i političkog poretka“, koja je otvorena 20. novembra u Historijskom muzeju BiH.

Istakla je da je cilj konferencije da iz recentnog ugla i ove historijske distance problematizira kontekstualizaciju ZAVNOBIH-a, ne samo kao vida narodno-oslobodilačke antifašističke borbe već i značaja u recentnom razumijevanju bh. društva.

Taj značaj će se, dodala je, tematizirati kroz tri okrugla stola, iz područja historije, kulture i politike. 

Pored njih, na okruglom stolu su govorili i profesor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu Milivoj Bešlin, profesor FPN Šaćir Filandra te  profesor Fakulteta za medije i komunikacije – Singidunum univerziteta Igor Štiks.

(FENA)

Radio AS