Na KCUS-u instaliran novi savremeni RTG aparat, prvi nakon više od 20 godina

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu instaliran je novi savremeni digitalni RTG aparat. Prethodni aparat bio je instaliran na “staroj hirurgiji” davne 2000. godine. Na tom starom aparatu je čak 433.000 snimaka napravljeno.

Prema riječima prof. dr. Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičkih disciplina, raniji aparat bio je analogni starije generacije, ograničenih mogućnosti u smislu poboljšanja kvalitete slike.

“Na starom aparatu pružale su se usluge za sve pacijente koji su bili hospitalizirani na klinikama stare zgrade hirurgije kao i danas (Klinika za urologiju, Klinika za abdominalnu hirurgiju, Klinika za torakalnu hirurgiju i Klinika za gastroenterohepatologiju). U periodu od 2000. godine do 2005. godine na ovom aparatu radilo se pojačanim tempom iz razloga tadašnje lokacije Klinike urgentne medicine (KUM-a) na lokalitetu „stare hirurgije“. U vrijeme ekspanzije epidemije koronavirusa ovaj aparat je radio u većem kapacitetu. Zbog velikog broja realizovanih snimaka kao i starosti isti se vrlo često kvario”, pojasnila je Vegar Zubović.

Također, naglasila je da su benenefiti novog aparata višestruki: brža ekspozicija( mogućnost bržeg dobivanja slike), manja doza zračenja po pacijentu, veći broj realiziranih pregleda u jednom danu, odlična kvaliteta snimke koju možemo podešavati zbog softverske potpore, a sve u cilju dobivanja tačne dijagnoze.

Ovakav aparat pruža mogućnost da za samo nekoliko sekundi snimak može vidjeti radiolog koji je dislociran u drugoj zgradi, a i kliničar koji liječi tog pacijenta.

Generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović kazala je da se uskoro očekuje i nabavka drugih savremenih aparata, nakon završetka tenderske procedure.

“KCUS je lider u najsavremenijoj dijagnostici i terapiji. Nabavka nove opreme u KCUS teče paralelno sa edukacijom kadra. Pokazali smo kako treba da se radi i kako se može uspješno raditi u proteklih sedam i po godina. KCUS je finansijski konsolidovan, obnavljamo kadar, stručno napredujemo i uporno radimo na uvođenju novih usluga i procedura”, istakla je Izetbegović.

Radio AS