Kanton Sarajevo planira izgradnju tri nove žičare, kupovinu novih autobusa i minibusa te parking “P+R”

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta održao je sastanak s predstavnicima EBRD-a na kojem je razgovarano o novim projektima saobraćajne infrastrukture u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku su predstavljene ideje o vertikalnom prevozu, nabavci novih minibusa i autobusa, te o projektu park&ride.

“Izgradnja žičara koje će povezati Hrasnicu i Igman, Pionirsku Dolinu i Barice, te Vratnik i Bistrik bile su, između ostalog, tema sastanka. Funkcija svake od ovih žičara je različita, ali u svakom slučaju krajnji cilj je bolja povezanost lokacija, brži saobraćaj i kvalitetan novi prevoz”, istakao je ministar Šteta.

U narednom periodu, podrškom EBRD-a, bit će napravljeni prvi koraci za izradu studije isplativosti za njihovu izgradnju.

Razgovarano je i o nabavci novih minibusa i autobusa koji su neophodni za još kvalitetnije obavljanje javnog prevoza, posebno u padinskim dijelovima našeg kantona.

“Situacija koju imamo sada je znatno bolja u odnosu na neke ranije godine kada je u pitanju javni prevoz, međutim, imamo još mnogo posla i u nabavci vozila i u izgradnji infrastrukture, kako bi se slika Sarajeva u potpunosti promijenila”, dodao je ministar Šteta.

Predstavnicima EBRD-a predstavljena je i ideja o park&ride projekta sa predloženim lokacijama besplatnih parkinga, nakon kojih bi se građani usmjeravali na korištenje najbližeg javnog prevoza.

U narednom periodu Ministarstvo saobraćaja će pokrenuti sve procese koji su neophodni za početak proceduralnih aktivnosti za navedene projekte.

Radio AS