Na press konferenciji sumiran rad Vlade Kantona Sarajevo u 2022. godini

“Prema tvrdnji građana, prva smo vlada  koja je priznala kada je griješila, objašnjavali  smo koje su naše greške i odmah ih ispravljali, nismo bježali od  problema, posebno ne tokom pandemije.”

Poručio je to na novogodišnjoj press konferenciji Vlade Kantona Sarajevo premijer Edin Forto, koji je istakao kako je Vlada uspješno reagirala na izazove i upravljala krizama. Zahvalio je ministrima i državnim službenicima na predanom radu za dobrobit građana te je potcrtao kako se radi mimo klasičnog vremena, do kasno navečer, praznicima… U obraćanju novinarima premijer Forto predstavio je najvažnije aktivnosti i projekte u resorima.  

Nabrajajući one u resoru Ministarstva zdravstva, premijer je pomenuo da je uspješno završena vakcinacija protiv koronavirusa, da je vakcinisano 65 posto građana Sarajeva, što je najveći procenat u regionu. Također, refundirani troškovi za skupe lijekove u pandemiji koronavirusa, a isplaćeno je dva miliona KM nagrade za zdravstvene radnike tokom pandemije. 

“Uspješno su završeni skrining programi za ranu detekciju raka dojke, grlića materice i debelog crijeva. Prvi put započeta vakcinacija mladih protiv HPV virusa”, naveo je premijer, dodavši da je omogućeno zapošljavanje više od 50 mladih ljekara, 20 ljekara specijalista i više desetina srednjeg medicinskog kadra, 14 logopeda, te da je završena nabavka bioničkih proteza za amputirce i Molly odijela kod spastičnih neuromuskularnih oboljenja, da su nabavljeni najnoviji medicinski aparati za sve JZU u KS… 

Govoreći o aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja, premijer Forto je naveo brojna postignuća u projektima stambene politike, te je naveo da je realizirana kupovina rekordnog broja stanova u periodu 2021-2022, čime je riješeno stambeno pitanje 198 pripadnika boračke populacije sa liste čekanja još iz 2008. godine. Za te namjene je do sada izdvojeno 20 miliona KM. 

“Odlukom o prelasku u vlasništvo stana trajno riješeno stambeno pitanje za 43 pripadnika boračke populacije”, naveo je, pomenuvši i rješenje stambene problematike za 692 pripadnika boračke populacije kroz dodjelu građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova, udruživanje sredstava, te kroz infrastrukturalne priključke, ukupne vrijednosti 4.069.851 KM.

Govoreći o dalje o boračkoj populaciji, iznio je podatak da investicija u obrazovanje za školsku 2022/2023. godinu kroz stipendije i jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova školovanja iznosi oko 2,6 miliona KM te da je ukupnim sredstvima od 654.952 KM kroz program mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije i sufinansiranje održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama Ministarstvo omogućilo zasnivanje, odnosno održivost radnog odnosa za 121 pripadnika ove populacije.

Kazao je da je Ministarstvo za boračka pitanja je u toku ove godine zaprimilo čak 22.228 zahtjeva za ostvarivanje osnovnih i dopunskih prava te je izdvojio i kapitalne projekte, podržane projekte boračkih udruženja, aktivnosti kojima se njeguje kultura sjećanja…

Iz resora saobraćaja, premijer Forto je izdvojio nabavku novih trolejbusa, tramvaja, rekonstrukciju tramvajske pruge, pokrenute okrenute aktivnosti za početak izgradnja trolejbuske mreže do Vogošće te tramvajske pruge do Hrasnice. 

Naveo je i izgradnju tunela Kobilja Glava, prvog tunela kojeg gradi Kanton Sarajevo, izgradnju kapitalnih projekata cestovne infrastrukture i rekonstrukciju više od 80 kilometara cesta, uspostavljanje željezničkih linija, nove  autobuske linije, uvođenje elektronskih karata.  

Govoreći o aktivnostima Ministarstva privrede podsjetio je da su izmijenjeni svi zakoni iz ovog resora koji utječu na fleksibilnost i unapređenja poslovnog ambijenta. Pomenuo je i više od 208,5 miliona podrške razvoju poduzetništva i poslovnog ambijenta, više od 500.000 KM za podršku promocije poduzetništva i poslovnih aktivnosti te brojne projekte podrške jačanju domaće poljoprivredne proizvodnje…

Podsjetio je da je više od 30 miliona KM u investirano za obnovu olimpijskih sadržaja te promociju i razvoj turizma. Među tim projektima i aktivnostima su izmještanje četverosjeda na Bjelašnici, osnježenje i proširenje staza, izgradnja novog vertikalnog transporta i remont postojećeg sistema BX na Bjelašnici, rekonstrukcija, revitalizacija i izgradnja olimpijskih objekata i infrastrukture na Igmanu, nabavka mašina za uređenje ski staza na Bjelašnici… te osnivanje Direkcije za turizam, kao i Nacrt Strategije za razvoj turizma u KS, koji je u pripremi.  

“Organizovali smo i finansirali učešće BiH na svjetskoj izložbi nacija Expo 2020 Dubai. 80 privrednika imalo je priliku predstaviti se na ovoj izložbi i povezati se s poslovnim zajednicama drugih zemalja iz cijelog svijeta”, naveo je premijer Forto, koji je nabrojao i projekte zaštite javnog veterinarskog zdravlja i ekologije, među kojima su milionska ulaganja za zaštitu od poplava, projekt humane depopulacije pasa i mačaka bez vlasničkog staranja, akciju pošumljavanja, uređenje izletišta…. 

Među aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova naveo je donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima kojim je uveden princip meritornosti odnosno struke za zapošljavanje u MUP, a depolitizirane su i funkcije komesara i članova nadzornih tijela te stvoreni uslovi za fer i poštenu proceduru prijema policijskih službenika. 

Premijer Forto je iznio podatak da je nakon takve, fer i poštene procedure primljeno je 197 policijskih službenika, kao i da je data saglasnost za novo zapošljavanje 250 policijskih sluzbenika u činu policajac i 36 u činu mlađi inspektor.  

“U toku je uspostava helikopterske jedinice MUP-a KS.  Raspisan je konkurs za prijem pilota i aviomehaničara. Također, u decembru je raspisan javni tender za nabavku višenamjenskog helikoptera. U dogovoru sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo načelno su dogovoreni smještajni kapaciteti za helikopter”, izjavio je premijer KS.   

Pomenuo je i historijski najveći budžet Uprave policije od gotovo 100 miliona KM, pri čemu je više od 22 miliona KM osigurano za opremanje policije, te da su potpisani najpovoljniji kolektivni ugovori kojim su osigurani dodatci na platu, najveći u Bosni i Hercegovini i regionu. 

Među aktivnostima Ministarstva pravde i uprave, premijer Forto je podsjetio na aktivnosti na jačanju institucionalnog i pravnog okvira za borbu protiv korupcije, među kojima je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere imovine nosilaca javnih funkcija KS, usvajanje Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije kojim su regulirane oblasti sprečavanja sukoba interesa, zaštite prijavitelja korupcije i jačanja integriteta javnog sektora u Kantonu… te proširenje broja javnih registara pri Uredu za borbu protiv korupcije i osiguranje kvaliteta kao jednog od osnovnih alata transparentnosti rada javnog sektora. Naveo je i aktivnosti na jačanju participativne demokratije i kvaliteta propisa Kantona Sarajevo te one koji su se sprovodili na jačanju kapaciteta sudova na području KS.

Podsjetio je i na brojne aktivnosti koje je sprovodilo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. Među njima su modernizacija i rekonstrukcija vodovodne infrastrukturne mreže u KS, subvencioniranje cijene prirodnog gasa, projekti obnove 40 javnih objekata u KS u okviru provođenja mjera energijske efikasnosti, pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih, sufinansiranje kupovine prve nekretnina za mlade, sufinansiranje dijela zakupnine stana ili kuće mladima…

Podsjetio je i na projekte zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u KS, subvencioniranje gasnih priključaka, rekonstrukciju javne rasvjete…

Govoreći o radu Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, premijer Forto je naveo intenzivirana sistemska i transparentna ulaganja u nauku od pet miliona KM u 2022. godini, sa fokusom na jačanje istraživačke infrastrukture te Zakon o visokom obrazovanju, koji je, kako je rekao, vratio akademsku autonomiju visokoškolskim ustanovama i omogućio završetak procesa integracije Univerziteta u Sarajevu. 

Nabrojao je i mjere vezane za inkluziju, podršku udruženjima mladih, vaučere za mlade, uređenje Kampusa, projekt u okviru koga se po prvi put od osnivanja renoviraju prostori Odsjeka za fiziku i hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu… Naveo je i projekte utopljavanja zgrada fakulteta, modernizaciju studentskih domova…

“Kada je riječ o aktivnostima na poboljšanju studentskog standarda, omogućeno je da na svim IKT studijskim programima UNSA svi studenti studiraju na račun budžeta KS, porodice koje školuju troje i više djece oslobođene plaćanja školarine, stipendirani su doktorski studij najboljih studenata dobitnika „Zlatne značke“, stipendiramo 80 studenata nastavničkih studijskih programa…”, podsjetio je, između ostalog, premijer Forto. 

Iz resora koje pokriva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice pomenuo je donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS, transformaciju Doma Bjelave, uspostava novog prihvatilišta za beskućnike, finansiranje dnevnih centara za osobe s teškoćama u razvoju, osnaživanje i podrška hraniteljstvu…

Podsjetio je i da je izvršeno povećanje socijalne naknada za korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom u iznosu od sedam posto, na jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM, uvođenje hraniteljskog dodatka, povećanje džeparca korisnika ustanova socijalne zaštite za 100 posto, uklanjanje arhitektonskih barijera u svim ustanovama i institucijama KS te na zatvaranje posljednjeg kolektivnog centra na području Kantona i izgradnju objekata kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe. 

“Realizovana je i implementirana dodjela finansijske pomoći za povratnike, općine i udruženja u i van Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od oko 400.000 KM i u ovoj kalendarskoj godini, a realizovana je i implementirana dodjela finansijske pomoći za povratnike, općine i udruženja van KS u ukupnom iznosu od oko 2.200.000 KM”, objasnio je premijer Forto. 

Naglasio je da je izjednačena porodiljska naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje, da je uvećana porodiljska naknada na iznos prosječne plaće u FBiH, da je uvećan dječiji dodatak za djecu koja studiraju  i za porodice sa troje i više djece bez imovinskog cenzusa te je stavio akcent na isplatu sredstava u skladu sa Zakonom svim porodiljama u iznosu od oko 1.000 KM na mjesečnom nivou.

Među aktivnostima ovoga Ministarstva izdvojio je i Sporazum sa vjerskim zajednicama o obavljanju sahrana, ukopa i dženaza, kontinuirano praćenje stanja u oblasti rada i zapošljavanja, pomoć održivom povratku, sufinansiranje/finansiranje rada javnih kuhinja…

Sumirajući 2022. godinu kroz aktivnosti Ministarstva finansija, premijer je naveo unapređenje trezorskog poslovanja te da je u skladu sa akcionim planom isplaćeno 22,4 miliona KM, čime su smanjena potraživanja zaposlenih prema Kantonu Sarajevo. Naveo je da su osigurana sredstva iz zaduživanja za kapitalne projekte Kantona Sarajevo“ putem više drugih ministarstva, da je akumuliran deficit iz prethodnih godina,  da je izrađena Studija o novom modelu raspodjele prihoda od indirektnih poreza u Federaciji BiH…

Premijer je izrazio zadovoljstvo i brojnim postignućima Ministarstva za odgoj i obrazovanje, pri čemu je izdvojio postupak javne nabavke udžbenika na osnovu kojeg su svi učenici od 5. do 9. razreda osnovnih škola kao javnih ustanova dobili besplatne udžbenike. Pomenuo je i aktivnosti vezane za inkluzivno obrazovanje, za što su povećana sredstva te uspostavu Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Podsjetio je da je kontinuirano vršena nabavka opreme, izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje objekata. 

Naveo je i postignuća u kurikularnoj reformi te iskorake u predškolskom obrazovanju, pri čemu je napomenuo da je digitaliziran proces upisa djece u predškolske ustanove, da su otvoreni novi objekti, da je u školskoj 2022/2023. planirano sufinansiranje više od 5.100 djece…

Među projektima Ministarstva kulture i sporta, premijer je izdvojio da su osigurana i dodijeljena sredstva za šest institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu u ukupnom iznosu od 1.965.900 KM, da je sufinansirana proizvodnje dugometražnog igranog, kratkog igranog i dokumentarnog filma, te da su planirana sredstva u iznosu od 2.000.000 KM u svrhu poticaja za filmsku produkciju. 

“Također, osigurana  su i dodijeljena sredstva za četiri udruženja kulture naroda za Bosnu i Hercegovinu u ukupnom iznosu od 591.400 KM“, kazao je premijer Forto, te je nabrojao kapitalne projekte iz oblasti kulture. 

Između ostalog, pomenuo je i 4,8 miliona KM za podršku projektima iz kulture, stalne kulturno-umjetničke manifestacije, kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu kulturnog stvaralaštva, međunarodnu i međuregionalnu kulturnu saradnju, podršku gostovanja sarajevskih pozorišta, Muzej ratnog djetinjstva… 

Iz domena podrške sportu, naveo je da je za nagrade sportistima za ostvarene rezultate izdvojeno 50.000 KM, za sportske priredbe 316.500 KM, vrhunski sport 1.850.000 KM, takmičarsko razvojni sport i interkantonalnu sportsku saradnju 2.015.000 KM, podršku sportskom podmlatku 600.800 KM, Sport za sve i inkluziju 195.000 KM, zimske sportove 150.000 KM, učešće žena u kolektivnom sportu 150.000 KM…

“Za kapitalne projekte u oblasti sporta izdvojeno je 3.350.000 KM”, naveo je premijer Forto, koji je precizirao da se radi o stadionu u Ilijašu, prostoru za odmor i rekreaciju Hrasno brdo, pomoćnom stadionu Grbavica, sportskoj dvorani Hrasnica, Centru za sport i rekreaciju FIS te bazenu na Dobrinji. 

Radio AS