Na simpoziju u Sarajevu razmjena iskustava o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe

Naučni Simpozij na temu „Medicinski kanabis – dokazi i kontroverze“, organiziran uz podršku Ministarstva zdravstva i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, održan je danas na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Iako je medicinski kanabis česta tema u medijima, još uvijek nije dopuštena upotreba lijekova na bazi kanabisa u našoj zemlji, bez obzira na mnoge inicijative i zaključke različitih radnih grupa vezanih za njegovu upotrebu u liječenju određenih oboljenja. Dok se očekuju izmjene u regulativi i pravnim okvirima Bosne i Hercegovine, a po ugledu na regulative ostalih europskih zemalja, Farmaceutski fakultet u Sarajevu odlučio je organizirati prvi simpozij na ovu temu. Na ovom simpoziju predstavljena su najnovija naučna saznanja o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe.

Prisutnima se obratio dekan Farmaceutskog fakulteta, prof.dr. Fahir Bečić, koji je ujedno bio i jedan od prvih predavača. Istakao je kako će Farmaceutski fakultet nastojati da i ubuduće radi na organizaciji ovakvih stručnih naučnih skupova, gdje će se razmjenjivati iskustva i saznanja na ovu temu, s ciljem poboljšanja nauke i struke, ali i zdravlja i zaštite života pacijenata.

A u svom obraćanju prisutnima ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Aleksandra Nikolić je naglasila da je Bosna i Hercegovina šezdestih godina prošlog vijeka imala jako velike površine konoplje, koja se tada koristila za izradu tekstila, građevinske radove, ali i u mnoge druge svrhe.

“Zamijenile su je modernije tehnologije i usjevi, koji su donosili više novca. Danas bi uzgoj medicinskog kanabisa mogao da bude osnov različitih biznisa od onih koji se bave zdravljem i ljepotom do onih vezanih za različite industrije: prehrambenu, građevinarstvo, i sl. Ipak, treba naglasiti da uzgoj medicinske konoplje zahtjeva izgrađenu infrastrukturu nadgledanja i kontrole od rasadničarske proizvodnje do prerade za finalnu upotrebu, a to treba biti regulisano različitim zakonima i propisima”, rekla je ministrica Nikolić, te naglasila da je to inovacija u farmaceutskoj profesiji koja se može proučavati na Univerzitetu kao interdisciplinarni studij.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić je kazao kako je kroz svoj dugogodišnji rad sa pacijentima uvidio značaj medicinskog kanabisa u liječenju.

“Nažalost, naši pacijenti medicinski kanabis nabavljaju na ilegalnom tržištu i plaćaju ga jako skupo, za razliku od pacijenata u nekim drugim zemljama, gdje je dozvoljen u svrhu liječenja. Ministarstvo zdravstva je pokrenulo sve aktivnosti na kantonalnom nivou, a smatram da je pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe i stvar političke volje u državi”, naglasio je ministar Vranić i istakao kako će ovaj i svi ostali budući simpoziji o medicinskim dokazima efikasnosti kanabisa otežati otpor donosiocima odluka o legalizaciji kanabisa u Bosni i Hercegovini.  

Na današnjem simpoziju predavanje su održali brojni regionalni i domaći stručnjaci iz ove oblasti. Kroz nova saznanja i diskusiju, razmijenila su se iskustva o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, te se upoznalo sa važećom legislativom u zemljama gdje je legalizirana upotreba medicinskog kanabisa, sa osvrtom i na legislativu u Bosni i Hercegovini.

Radio AS