Nabavljena nova oprema za održavanje higijene na Vrelu Bosne

Na Vrelu Bosne već dugo vremena posjetioci imaju problem s fekalijama konja koji vuku fijakere. Sada su nadležni nabavili dvije mašine za održavanje higijene, čime bi problem trebao biti riješen.

Put u Velikoj aleji, gdje je problem posebno istaknut, je čišćen ručno, što za posljedicu ima da se fekalije dugo zadržavaju na tlu. Time nastaju nehigijenski uslovi i neprijatan miris, što je naročito slučaj tokom proljeća i ljeta.

Jedna je mašina koju je nabavila kantonalna ustanova Zaštićena prirodna područja, a koja će se isključivo koristiti za čišćenje Velike aleje. Drugu mašinu je nabavila Općina Ilidža, koja će se koristiti za održavanje higijene na cijelom prostoru spomenika prirode Vrelo Bosne, kojem pripada i Velika aleja.

“Općina Ilidža je bogatija za novu opremu koja će biti u službi svih naših građana. Velika aleja godinama vapi za modernom mašinom koja će održavati putni pojas, a sve u cilju ugodnije i ljepše šetnje naših sugrađana. Nabavkom dvije komunalne čistilice, od kojih je jednu finansirala Općina Ilidža, a drugu Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, mislim da ćemo održavanje čistoće u Velikoj aleji podići na zavidan nivo”, objavio je načelnik Ilidže Nermin Muzur.

Radio AS