Nakon izgradnje separatne kanalizacione mreže, asfaltirana ulica Kodžina u MZ “Švrakino Selo II”

Nakon izgradnje separatne kanalizacione mreže, asfaltirana je ulica Kodžina u MZ “Švrakino Selo II”. Asfaltiranje je uslijedilo po završetku radova na izgradnji oko 300 metara fekalnog i isto toliko kišnog kanala, te priključenja stambenih objekata na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu, a tim radovima prethodila je izgradnja potpornog zida. 

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ovom dijelu Švrakinog Sela dio je velikog i skupog projekta izgradnje kanalizacione mreže, koja će biti priključena na gradski kanalizacioni sistem kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a koji se radi fazno.

U toku ove faze, radovi su izvedeni na dionici ulice Kodžina od broja 101 do broja 151, koja spaja ulice Vejsila Čurčića i Novopazarsku. Izgradnjom oko 600 metara kišne i fekalne kanalizacije, na koju je priključeno oko 30 individualnih stambenih objekata, te ugradnjom šahtova i slivnika, riješit će se dugogodišnji problem plavljenja iz Novopazarske ulice.

Osim toga, asfaltiranjem ulice, ovaj dio naselja dobit će potpuno novi izgled, a stanovnici mjesto ugodnijeg stanovanja.

U proteklom periodu u ovom dijelu naselja izgrađeno je oko 500 metara separtane kanalizacione mreže u ulici Vejsila Čurčića, te ovaj projekat predstavlja nastavka izgradnje kanalizacione mreže koja je  priključena na gradski kanalizacioni sistem kojimupravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo čime se postiže veći stepen zaštite okoliša od otpadnih voda.

U narednom periodu pristupit će se izgradnji separtane kanalizacione mreže u dijelu ulice Vejsila Čurčića od broja 22-141 sa izgradnjom 22 priključka na fekalnu i na kišnu kanalizaciju. 

Za realizaciju projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulicama Kodžina i Vejsila Čurčiča potpisan je okvirni sporazum sa izvođačem radova u vrijednostio od 475.605,00 KM. Iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je 200.000 KM, a projekat sufinansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS sredstvima iz vodnih naknada u iznosu od 293.519 KM.

Radio AS