Nastavak 52. sjednice Skupštine KS: Usvojeni izvještaji nekoliko kantonalnih institucija

U nastavku jučerašnje 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo razmatrani su izvještaji nekoliko kantonalnih institucija.

Većinom glasova zastupnika usvojeni su izvještaji o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2021. godinu. Usvojen je i  Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za proteklu godinu.

Zastupnici su podržali Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01-31.12.2021. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2022. godinu, kao i Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo u 2021. godini.

Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2021.godinu nije dobio podršku većine zastupnika u Skupštini.

Nakon usvjanja Izvještaja o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2021. godini, sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Preostale tačke dnevnog reda ove sjednice su: Izvještaj o provedenoj proljetnoj i jesenskoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji, kao i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Prijedlog zaključka kojim se prihvata Zaključak broj: 02-04-14793-31/22 od 07.04.2022. godine o odgađanju primjene “Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” do izrade dodatnih analiza i ekspertiza “Studije” u odnosu na postojeće zakonske okvire koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevo na osnovu koji će se izvršiti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, te zastupnička pitanja inicijative i odgovori.

Radio AS