Općina Stari Grad naložila uklanjanje zvučnika sa fasada zgrada u Štrosmajerovoj ulici

Ugostiteljski objekti koji se nalaze u Štrosmajerovoj ulici u Sarajevu uklonili su zvučnike sa fasada zgrada na inicijativu Općine Stari Grad, a sve u cilju zaštite nacionalnog spomenika, kao i očuvanja javnog reda i mira.

Komunalni inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad izvršili su inspekcijski nadzor 1. junau noćnim satima i na terenu utvrdili da su zvučnici postavljeni na fasadama zgrada koje su u obuhvatu nacionalnog spomenika, imajući u vidu da je Ulica Štrosmjerova 2019. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Osim toga, nivo buke emitovane sa zvučnika bio je viši od dozvoljenog, zbog čega su se stanovnici navedenih zgrada obraćali u više navrata Općinskom načelniku Ibrahimu Hadžibajriću tražeći zaštitu svojih prava – naročito u dane vikenda.

Komunalni inspektori su potom predložili preventivne mjere uklanjanja zvučnika poslovnim subjektima “Monument”, “Zlatno zrno”, “Wafir” i “Downtown” koji se nalaze u Štrosmajerovoj. Nakon kontrolnog pregleda, inspektori su utvrdili da su na terenu mjere ispoštovane te da su zvučnici uklonjeni.

“Općina Stari Grad Sarajevo neće dozvoljavati ovakve sadržaje na fasadama zgrada u Štrosmajerovoj ulici uvažavajući zakonom propisane mjere, Odluku o proglašenju Štrosmajerove ulice nacionalnim spomenikom, Odluku o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajevo, te posebno poštujući javni red i mir kako se ne bi narušio dignitet i svetost Katedrale, te građana i stanara susjednih objekata. Isto se odnosi i na druge lokacije u najužoj gradskoj jezgri”, saopćili su iz općinske uprave Stari Grad.

Radio AS