Nastavak aktivnosti na izradi Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

Strategija demografskog razvoja Kantona Sarajevo bila je tema sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ende Pavić Pečenković s članovima Projektnog tima Vlade KS za izradu ove strategije, na čelu sa prof. dr. Harisom Gekićem.

Profesor Gekić je upoznao ministricu Pavić Pečenković sa do sada realizovanim aktivnostima, određenim problemima u radu ovoga tima, kao i o budućim aktivnostima na izradi ovoga strateškog dokumenta.

Svi prisutni su se saglasili da je osnovni cilj izrade Strategije demografskog razvoja KS postizanje pozitivnog demografskog trenda u Kantonu Sarajevo, kroz identifikovanje aktivnosti koje će biti usmjerene ka postizanju željenog rezultata.

Ministrica Pavić Pečenković je podržala nastavak aktivnosti Projektnog tima.

“Izradu Strategije demografskog razvoja u Kantonu Sarajevo i usvajanje ovog strateškog dokumenta smatram izuzetno važnim korakom u planiranju i kreiranju politika koje su od značaja za građane Kantona Sarajevo. Projektni tim će i dalje imati našu podršku kako bi zajednički dobili dokument koji će na strateški način promišljati i usmjeravati naša djelovanja, te pomoći u djelovanju svih segmenata društva u ovoj izuzetno osjetljivoj i značajnoj oblasti našeg razvoja”, poručila je ministrica Pavić Pečenković.

Radio AS