Nastavak saradnje Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i UNFPA-e u BiH

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je podržalo i uzelo učešće u realizaciji projekta “Za naše dane u mjesecu”, a čiji je cilj sprečavanje menstrualnog siromaštva. Projekt se realizira u svim srednjim školama u Kantonu Sarajevo, a osim osiguranja higijenskih potrepština za učenice, namjera je detabuizirati temu menstrualnog siromaštva.

O ovom projektu, kao i nastavku saradnje Ministarstva i UNFPA-e u BiH, razgovarali su resorna ministrica Naida Hota-Muminović i predstavnik pomenutog fonda Ujedinjenih naroda za populacijske aktivnosti u BiH John Kennedy Mosoti.

“Učešćem u ovom projektu želimo da educiramo i osnažimo učenice svih škola u eliminisanju stigmatizacije i bilo koje vrste diskriminacije povezane s menstrualnim ciklusom. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Vlada Kantona Sarajevo prvi su u Bosni i Hercegovini podržali realizaciju ovakve aktivnosti i želja nam je da na području cijele Bosne i Hercegovine, u svim školama, to bude ustaljena praksa”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Naglasila je da će Ministarstvo i u narednom periodu jačati saradnju sa UN-ovim agencijama, s ciljem kreiranja što boljeg i humanijeg okruženja.

“Zajednički radimo na poboljšanju menstrualnog zdravlja i borbi protiv stigme i mi u UNFPA se nadamo da će se ovaj program proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je John Kennedy Mosoti ovom prilikom.

Radio AS