Dom za djecu bez roditeljskog staranja nastavlja s uvođenjem novih usluga

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo će snažno podržavati  transfomaciju i uvođenje novih usluga Kantonalne javne ustanove “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo, a sve u cilju najbolje zaštite djece koja su bez roditeljskog staranja, kao i porodica koje su u riziku od razdvajanja.

To je nakon jučerašnje posjete ovoj ustanovi izjavila Enda Pavić Pečenković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Kazala je kako je ponosna na sve što je do sada realizirano u okviru ovog procesa, brige o djeci, kao i otvaranja novih servisa i usluga.

Cilj transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja jeste da bude ustanova socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece/mladih da odrastaju u porodici.

Do sada je kroz ovaj proces ponuđeno mnogo usluga, a među kojima su i otvaranje tri mala porodična doma u gradu, gdje djeca žive u ambijentu koji je bliži porodičnom, a imaju i servis za podršku porodicama i djeci.

“Radi se o kući u Vogošći gdje se trenutno nalazi osmoro djece, te stanu u Titovoj ulici gdje je šestoro djece i o kući u Sokolović koloniji u kojoj je njih 12. Pored toga, postoje usluge Dnevnog centra za djecu i mlade u koji ih upućuje Centar za socijalni rad. U Dnevnom centru djeci se pruža pomoć i usluga u vezi zdravstvene zaštite, higijene, obrazovanja, te sve ostalo što im njihove porodice nisu u mogućnosti pružiti, pri čemu djeca tu borave samo na dnevnoj bazi”, naveo je direktor ove ustanove Tarik Smailbegović.

“Servis za podršku porodicama s mobilnim timom” je još jedna od usluga na koju su u ovoj ustanovi ponosni i koji je pokazao dobre rezultate. Funkcioniše na način da stručna lica izlaze na teren i preveniraju smještaj djece u Dom, pomažući porodicama za koje Centar za socijalni rad procijeni da su ugrožene od razdvajanja i pružajući, također, podršku njihovoj reintegraciji, odnosno vraćanju djece iz Doma u biološke porodice. Trenutno je sedam porodica uključeno u ovaj program.

Na sastanku je razgovarano i o viziji i planovima preuređenja kuće u Ledićima u mjesto za izlete i rehablitacioni centar, kao i Montessori vrtića za najmlađe.

Zaključeno je da se s novim uslugama u posljednje vrijeme ova kantonalna javna ustanova mnogo više otvorila prema zajednici, te da će se u budućnosti realizirati i novi projekti.

Inače, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja trenutno se nalazi 90 djece.

Radio AS