Nihad Uk imenovan za mandatara novog saziva Vlade Kantona Sarajevo

Generalni sekretar Naše stranke Nihad Uk imenovan je danas za mandatara novog saziva Vlade Kantona Sarajevo.

Odluka je donesena nakon što su klubovi SDP-a, NiP-a i SBiH podržali prijedlog Naše stranke, a prema poslovniku danas je taj prijedlog potpisao i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

Uk je ranije otkrio kako je dugo razmišljao o tome da li da prihvati ovu vrstu odgovornosti i da je presudio dosadašnji rad Naše stranke i partnera.

“Radit ću na osnaživanju Trojke i proširivanju naše koalicije bazirane na programu i projektima. Programska koalicija i rad na dogovorenom programu garant je napretka”, izjavio je Uk.

Od danas teče rok od 30 dana kada imenovani mandatar Vlade KS treba dostaviti imena ministara u novoj Vladi KS. 

Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Od 2017. godine je generalni sekretar Naše stranke, a prije toga radio je u realnom sektoru.

Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo.

Radio AS