Nova sjednica Skupštine KS zakazana za 31. mart

Kolegij Skupštine odlučio je da se 50. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održi 31.03.2022. godine (četvrtak).

Na njenom dnevnom redu, u dijelu sjednice predviđenom za razmatranja zakona, naći će se Prijedlog Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a “Srebrenica” te nacrti Zakona o komunalnoj policiji Kantona i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu te programi rada sa finansijskim planovima Kantonalnog stambenog fonda i Fonda Memorijala takođe su uvršteni u dnevni red ove sjednice.

Na istoj sjednici biće razmatran i Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kao i Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo.

Uz tačke vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi IX transverzale, zastupnici će se izjašnjavati i Odluci o preimenovanju naziva A-transferzale po Michaelu Schumacheru na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ “Dobrinja A” i MZ “Saraj polje”.

Posljednja tačka ove sjednice biće Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Radio AS