Novalić i Smajić razgovarali o saobraćajnoj infrastrukturi na području opštine Vogošća

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić razgovarao je danas u Sarajevu s načelnikom Općine Vogošća Edinom Smajićem o trenutnom stanju u toj općini Kantona Sarajevo, a naročito o projektima u kojima je Vlada FBiH dala doprinos.

Ta općina je na putu prema strateškim komunikacijama u Federaciji prema sjeveru Koridora V-c, zatim željeznička saobraćajnica te je na Prvoj transverzali, zbog čega je Novalić najavio da će projektirati dalje u pravcu te transverzale kako bi se u narednom periodu moglo graditi.

Bilo je govora o gasu i potrebi izmještanja voda, ali i o industrijskim zonama u Vogošći gdje se na periferiji grada Sarajeva naseljava industrija, budući da je to moguće u općini Vogošća gdje postoje stare i otvaraju se nove industrijske zone.

“Vidimo i da se neke nove elitne industrije sa zapada naseljavaju upravo u Vogošći. Također, u toj industrijskoj zoni je i jedna od naših najznačajnijih fabrika namjenske industrije Pretis koji je, zbog nesretnih okolnosti na svjetskoj sceni, bilježi veliku potražnju”, kazao je Novalić.

Razgovarano je i o popravci magistralne ceste preko Kobilje Glave do Vogošće, koja je sada jedna od najopterećenijih saobraćajnica.

Kako je kazao načelnik Smajić, za njih je prioritetno rješavanje pitanja saobraćaja u vezi sa izgradnjom Prve transverzale i magistralnog puta u čemu im je potrebna podrška Vlade FBiH kako bi se te stvari rješavale brže.

Iskoristili su priliku da Novalića upoznaju i s drugim pitanjima koje strateški nisu vezane za taj nivo vlasti, ali kroz resorna ministarstva mogu dati podršku za projekte koji su već izrađeni, a potreban im je dio sufinansirajućih sredstava.

Tu se radi o sanaciji dva najteža klizišta od 50, koliko ih ima u toj općini, za šta je osigurano više od 50 posto sredstava zbog čega Smajić kaže da im je sada potrebna podrška resornog ministarstva kako bi se riješilo to pitanje za građane koji tu žive.

“Potrebna nam je pomoć i za rješavanje komunalne infrastrukture gdje smo na javnom pozivu kod Ministarstva za izbjegle i raseljene osobe prošli da što prije to realiziramo. Ukazali smo i na započeti projekta uređenja regulacije korita rijeke Bosne u Semizovcu”, dodao je Smajić.

Podvukao je i da imaju spreman regulacioni plan ukoliko bi na korištenje lokalnim zajednicama bila data neperspektivna vojna imovina u ovom slučaju kasarna Semizovac gdje bi se gradila nova industrijska poslovna zona sa značajnim investicijama.

Premijer Novalić tokom posjete Općini Vogošča položio je cvijeće na Centralnom spomen obilježju, a delegacije su obišle nove industrijske zone, kao i naselje Svrake gdje se realizira pojekt uređenja korita rijeke Bosne.

Radio AS