Novi asfalt u ulicama Mihaljevska, Doljanska i Šehidska u naselju Dobroševići

Na području mjesne zajednice „Dobroševići“ završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju ulice Mihaljevska, od broja 20 do broja 40, dužine oko 550 metara. Postavljeni su novi ivičnjaci i slivnici, te je izvršeno nivelisanje objekta za odvodnju, nakon čega se pristupilo asfaltiranju.

Prošle sedmice također su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju ulice Doljanska, od broja 3 do broja 15, dužine oko 150 metara, koja do sada nije imala asfalt.

Ova ulica je po prvi put asfaltirana, a u sklopu radova su izgrađeni ivičnjaci na ulaznom dijelu ulice, te su postavljeni slivnici, čime je riješena odvodnja površinskih voda.

Također, u ovom naselju su završeni i radovi na sanaciji dijela ulice Šehidska, od broja 41 do broja 38, dužine oko 150 metra. Ulica Šehidska je po prvi put asfaltirana, gdje je izgrađena drenaža na ulaznom dijelu, čime je riješen problem površinskih voda.

Radove izvodi firma ‘’Orman’’ u okviru LOT-a 2 Programa održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nekategorisanih cesta, trgova, parking i mostova kojim je obuhvaćeno 15 lokalnih cesta, za čiju realizaciju je iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno 670.280,74 KM.

Radio AS