Obavještenje o isplati egzistencijalnih naknada i ostalih mjesečnih naknada za borce u KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pripremilo je naloge za plaćanje oktobarskih mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se od februara 2022. godine obračunavaju centralizirano, uz direktnu uplatu prema bankama.

Isplata novčanih primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak) počinje danas , 03.11.2022. godine, uz napomenu da se naknada od septembra isplaćuje u novom uvećanom iznosu od 93,85 KM po djetetu.

U obračun je uključeno 808 lica za 1.230 djece. Dio ranijih korisnika nije blagovremeno dostavio potrebne potvrde te im je isplata obustavljena.

Od petka, 4. novembra 2022. godine očekuje se isplata za 758 lica, na ime mjesečnih novčanih primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.

Isplata naknada za personalnu asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je već realizirana, a nju koristi 139 lica.

Egzistencijalna naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina počinje od utorka, 08.11.2022. godine. U obračun je uključeno 2.987 lica.

Iz Ministarstva podsjećaju da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanje izmjene je utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato..

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

Pozivaju se svi korisnici koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

Radio AS