Centralno grijanje u Sarajevu će od novembra biti skuplje za 16,53 posto

Računi za centralno grijanje u Kantonu Sarajevo će od novembra (račun koji stiže u decembru) uvećani za 16,53 posto usred povećanja cijene prirodnog gasa koji BiH kupuje.

Odluku o visini tarifnih stavova Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane”, kojom su usklađene cijene centralnog grijanja u KS s cijenom prirodnog gasa u državi/entitetu donesena je danas na sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Posljednjim odlukama Vlade FBiH iz jula i oktobra ove godine, kojima je data saglasnost na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji, gas je poskupio za 33 posto. S obzirom na to da je to osnovni energent koji koriste Toplane, posljedično se moralo pristupiti i korekciji cijena centralnog grijanja u Kantonu Sarajevo.

Cijena centralnog grijanja uvećana je za 16,53 posto. Računi po novom tarifnom sistemu korisnicima KJKP “Toplane” će biti isporučeni u decembru, za mjesec novembar.

Ova odluka je donesena na prijedlog Neovisnog stručnog tijela Vlade KS za utvrđivanje validnosti, kalkulacije i konačne cijene centralnog grijanja.

Radio AS