Obezbijeđena novčana sredstva za realizaciju prve faze projekta regulacije potoka Sušica

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je danas sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Adnanom Delićem sporazum o sufinansiranju projekta regulacije potoka Sušica na području općine Centar Sarajevo.

Potpisivanjem navedenog sporazuma zatvorena je finansijska konstrukcija za početak prve faze realizacije projekta regulacije potoka Sušica. Prvu fazu projekta ministarstvo će sufinansirati sa iznosom od 500.000 KM, dok je ostatak sredstava obezbijeđeno u budžetu Općine Centar. Ukupna vrijednost investicije iznosi 866.000 maraka.

Načelnik Mandić kazao je da su sredstva koja su dodijeljena Općini Centar izuzetno značajna kako bi se započela realizacija projekta regulacije potoka Sušica.

“Općina Centar već dugi niz godina izdvaja značajna finansijska sredstva za uređenje riječnih korita i preventivno djeluje na zaštiti od poplava. Koristim priliku da se zahvalim ministarstvu privrede što je imalo sluha da sufinansira realizaciju ovog, za nas, izuzetno značajnog projekta”, poručio je Mandić.

Ministar Delić naglasio je da je cilj finansijske pomoći općinama za projekte uređenja riječnih korita u KS trajna zaštita stanovnika i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, ali i poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanog poplavama i bujicama u rizičnim područjima koja su definisana Kantonalnim planom odbrane od poplava.

Općinska Služba za stambene i komunalne poslove je okončala sve potrebne procedure za početak realizacije ovog projekta. Kao izvođač radova, nakon provedene procedure javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, odabrana je građevinske firma „Mibral“, sa čijim predstavnikom je potpisan ugovor o izvođenju radova. Za nadzor projekta zadužen je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. U ovoj fazi projekta planirano je polaganje 200 metara cijevi promjera dva metra, kao i izmještanje fekalnog kanala duž ove trase. Za početak realizacije projekta Služba za prostorno uređenje i investicije Općine Centar je izdala građevinsku dozvolu, dok je vodna saglasnost dobijena od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, za brojne projekte lokalnih samouprava i gradske uprave obuhvaćene Programom uređenja riječnih korita druge kategorije i zaštite od poplava za 2022. godinu, izdvojilo 4.658.580 KM.

Radio AS