Završena izgradnja separatne kanalizacione mreže u Kodžinoj ulici, uskoro asfaltiranje ceste

Nakon što su završeni radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u Kodžinoj ulici dužine oko 300 metara fekalnog i isto toliko kišnog kanala, te priključenja stambenih objekata na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu, uslijedili su pripremni radovi za asfaltiranje kompletne saobraćajnice.

Trenutno se vrši izgradnja potpornog zida u funkciji saobraćajnice, kao i tamponiranje ceste, nakon čega će se vršiti polaganje asfalta. 

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ovom dijelu Švrakinog Sela dio je velikog i skupog projekta izgradnje kanalizacione mreže, koja će biti priključena na gradski kanalizacioni sistem kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a koji se radi fazno.

“U toku ove faze radovi su izvedeni na dionici dužine oko 300 metara u ulici Kodžina od broja 101 do broja 151, koja spaja ulice Vejsila Čurčića i Novopazarsku. Izgradnjom oko 600 metara kišne i fekalne kanalizacije, na koju je priključeno oko 20 individualnih stambenih objekata, te ugradnjom šahtova i slivnika, riješit će se dugogodišnji problem plavljenja iz Novopazarske ulice. Osim toga, asfaltiranjem ulice, ovaj dio naselja dobit će potpuno novi izgled, a stanovnici mjesto ugodnijeg stanovanja”, kažu iz Općine Novi Grad Sarajevo.

Nakon radova u Kodžinoj ulici, izgradnja separtane kanalizacione mreže bit će nastavljena u dijelu ulice Vejsila Čurčića od broja 22-141 sa izgradnjom 22 priključka na fekalnu i na kišnu kanalizaciju.

Za realizaciju projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulicama Kodžina i Vejsila Čurčiča potpisan je okvirni sporazum sa izvođačem radova u vrijednosti od 475.605,00 KM. Iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je 200.000 KM, a projekat sufinansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS sredstvima iz vodnih naknada u iznosu od 293.519 KM.

Općina je pribavila sve potrebne dozvole za izvođenje radova, provela proceduru javne nabavke i izvršila izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Zavod za izgradnju KS će vršiti nadzor nad izvođenjem radova.

Radio AS