Objavljen Javni poziv za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata i programa

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa. Za ovu namjenu izdvojen je rekordan budžet od 4.300.000 KM u svrhu podrške programima nauke na području Kantona Sarajevo.

Programi za koje se izdvajaju sredstva su jačanja naučne infrastrukture u iznosu 3.400.000 KM, jačanje publicističkih djelatnosti i kapaciteta za internacionalizaciju u iznosu od 180.000 KM, programi sufinansiranja organizacije međunarodnih konferencija i događaja na području KS u iznosu od 120.000 KM i program jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove u iznosu od 100.000 KM.

“Posebno je važno naglasiti da Javni poziv ove godine poseban, između ostaloga, fokus stavlja na sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici i istraživači, kao i na sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo”, saopšteno je iz Vlade KS.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović naglasila je značaj Javnog poziva jer pruža mogućnost naučnoj i akademskoj zajednici, istraživačima, umjetnicima, studentima, visokoškolskim institucijama i organizacijama da dobiju podršku i finansijska sredstva za svoje projekte, što doprinosi širenju znanja, inovacija i kreativnosti.

Kroz javni poziv, otvara se prostor za promociju novih ideja, istraživačkih poduhvata, naučnih i umjetničkih dostignuća, te se potiče saradnja među različitim sektorima i akterima akademske i naučne zajednice s institucijama, navedeno je.

“Ulaganje u nauku i obrazovanje je investicija koja donosi dugoročne rezultate Kantonu Sarajevo, te vođeni time kreirali smo i ovaj Javni poziv. Ponosni smo jer smo u veoma kratkom periodu od usvajanja Budžeta, kao i najranije u praksi samog Ministarstva uspjeli isti realizovati. Njime će Vlada Kantona Sarajevo ostati lider u visini izdvojenih sredstava namijenjenih za sufinansiranje i podršku projektima iz oblasti nauke i visokog obrazovanja.

Posebno me raduje da ćemo i ove godine finansirati projekte najboljih mladih naučnika i istraživača, kao i izradu i odbranu doktorskih disertacija za naše najvrjednije članove zajednice. Pozivam akademsku i naučnu zajednicu, sve zainteresovane istraživače, naučnike, studente, umjetnike, visokoškolske institucije i organizacije da iskoriste ovu priliku i apliciraju sa svojim timovima s projektima na kojima vrijedno rade”, zaključila je Mesihović.

Javni poziv ostaje otvoren do 8. aprila, a detalji poziva, kao i spisak potrebne dokumentacije nalaze se na: https://shorturl.at/hiqr3

Radio AS