Objavljen javni poziv za sufinansiranje projekata NVO i udruženja s područja Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za organizovanje poslovnih sajmova ili sličnih manifestacija u svrhu promocije poslovnih subjekata i razvoja privrede u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu.

Ove godine je planirano 100.000 KM za ovu namjenu u Budžetu KS, što je za 50.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi je  10.000 KM.

Sve neophodne informacije u sastavu su teksta javnog poziva koji je uz prateći prijavni obrazac dostupan na stanici Ministarstva privrede na ovom linku.

Javni poziv otvoren je do 30. juna 2022. godine nakon čega će biti objavljene preliminarne liste aplikanata koji jesu i koji nisu zadovoljili uslove javnog poziva.

Radio AS